Generelt
Udstederen er Nærvær Strandgade (herefter Udstederen).

Ved accept af nærværende handelsbetingelser bekræftes følgende:

Fortrydelsesret – Gavekort/Værdibeviser
Køb af gavekort/værdibeviser er jf. dansk forbrugerlovgivning tilknyttet en fortrydelsesret på 14 dage, fra du har modtaget din ordrebekræftelse via e-mail. Eventuelle krav i forbindelse med manglende levering eller mangler ved den leverede ydelse rettes direkte til Nærvær Strandgade.

Ønsker du at fortryde dit køb, kan du kontakte restauranten ved at skrive til booking@naervaer.dk.
Oplys den unikke kode ved henvendelse.

Det fulde beløb vil blive returneret inden for 5 hverdage til samme kreditkort, som enheden blev købt med, såfremt fristen for fortrydelsesretten er overholdt – og når det er sikret, at koden ikke er blevet indløst.

Gavekortet/værdibeviset er et ihændehaverbevis.

Det er både køber og modtager (den person, som har gavekortet i sin besiddelse), der oppebærer fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten på 14 dage starter fra købers modtagelse af gavekortet, uanset at det er modtageren, der gør fortrydelsesretten gældende. Er koden blevet indløst af køber eller modtager, kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende.

Fortrydelsesret – Billetter
Ifølge lov om forbrugeraftaler §18, stk. 2, nr. 12, har du ingen fortrydelsesret i relation til billetter, som er udstedt til ydelser, der leveres på en specifik dag eller i en bestemt periode.

 Har du spørgsmål til din ordre, er du velkommen til at kontakte restauranten ved at skrive til booking@naervaer.dk

Priser og køb
Du har mulighed for at betale med Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard. Der tillægges ikke kortgebyr til din betaling, hvis du benytter et privat kreditkort. Der tillægges kortgebyr på firma kreditkort og kreditkort udstedt uden for EU.
Betaling sker via en sikker forbindelse, hvor indtastede oplysninger krypteres, så de ikke kan læses af andre.

Vi har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger. Når du gennemfører en betaling online med betalingskort, er du sikret mod misbrug, idet du kan afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. Alle oplyste priser er vejledende udsalgspriser inklusive moms. Betaling trækkes samtidig med at du modtager kvittering på dit køb.

Når købet er gennemført, vil en kvittering blive sendt til den mailadresse, der angives i forbindelse med bestillingen (købers e-mail adresse), samt eventuelt den mailadresse der angives som modtager. Afsendelsen af kvittering herfor, sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret. Afsendelse af gavekort til modtager, sker i samme forbindelse. Salget kommer først i stand, når og hvis det lykkes at registrere betalingen. Efter betaling er gennemført, modtager du som køber med det samme kvittering herfor.

Indløsning
Ved indløsning medbringes en kopi af gavekortet i den form det er modtaget: e-mail eller print af gavekortet. Udstederen indløser den unikke kode / scanner QR koden, hvorved det angivne beløb indløses.

Gyldighed – Gavekort
Gavekortet er gyldige i 36 mdr. fra udstedelsesdato. Det vil altid fremgå tydeligt, hvornår det udløber. Gavekortet er gyldigt fra den dato gavekortet er købt.

Kontant indløsningsret
Hvis gavekortet er udstedt gratis – for eksempel sponsorat, velgørenhed, konkurrence eller led i en reklamekampagne, er gavekortet vederlagsfrit og kan ikke kræves udbetalt. 

Handler du som firmakunde – udstedt til erhverv B2B (ikke som forbruger jf. betalingslovens § 7, stk. 1, nr. 15) – bortfalder reglen om kontantindløsning. Disse kan ikke indløses til kontanter i eller efter gyldighedsperioden jf. betalingslovens § 6, stk. 2, jf. § 96, stk. 2.

Ved kontant udbetaling af gavekort til forbruger inden for gyldighedsperioden, kan der opkræves et gebyr på op til 50,- (for indløsning, håndtering af udbetaling og afstemning)

Ansvarsbegrænsning
Servicen og den ydelse, som det giver adgang til, leveres af Nærvær Strandgade, og er dermed ansvarlig for aftalens opfyldelse og samtlige forhold i forbindelse hermed.

Persondatapolitik
Dette afsnit beskriver, hvordan vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger.

Når du køber en service, registreres de oplysninger du angiver i forbindelse med transaktionen:
i) Navn
ii) E-mail adresse
iii) Evt. telefonnummer
iv) Adresse

Der anmodes alene om oplysninger, som er nødvendige, for at vi kan opfylde aftalen med dig.
Til ekspedition og kommunikation vedr. dit køb, samt eventuel ændring/annullering.
Ved køb af gavekort/værdibeviser gemmes dine data i en periode på 12 mdr. efter enheden udløber.
For billetter til events slettes oplysningerne 36 mdr. efter eventet er afviklet.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os direkte på:
Nærvær Strandgade
Strandgade 87 C
1401 København K
booking@naervaer.dk

Som registreret har du mulighed for at få indsigt, og for at kunne gøre indsigelse mod en registrering jf. reglerne i Databeskyttelsesforordningen.
Ved at kontakte os skriftligt, kan du få indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig, samt anmode om af få personoplysningerne slettet.

Generelt
Som forbruger, er du altid beskyttet af den gældende lovgivning på området i henhold til forbrugeraftaleloven og købeloven.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af en klage skal du angive mailadressen booking@naervaer.dk